SDAnet.dk

Denne hjemmeside er lavet for at orientere om Biblen, om Bibelens tilblivelseshistorie, samt om forskning inden for bibelsk arkæologi og bibelens historicitet og troværdighed. Herunder bl.a. sprøgsmål om datering af de forskellige bibelske bøger, samt problematikkerne i forskningen om den historiske Jesus.

Der vil også komme artikler af mere teologisk og undervisningsmæssig art.

Denne hjemmeside, og dette projekt, er uafhængig af religiøse og politiske organisationer af enhver art, og drives alene af privatpersoner.