Dato og tid
   
  Chatboks
  Du skal være logget på for at skrive en kommentar på webstedet - enten log på eller hvis du ikke er medlem klik her for medlemskab


  Endnu ingen beskeder.
  Seneste Indholds Liste Guddommen eller Treenigheden?
  Er Gud én - eller er Gud tre? - Tanker om Treenigheden - Del 1 (hits: 1576)
  af forfatter liste
  Er Gud èn, tre eller begge deler? Har det noen betydning om vi vet eller ikke vet? Er det gamle og det nye testamentet enige om guddommens vesen? Hvilke oppgaver, roller og funksjoner har Faderen, Sønnen og Ånden? Temaet for denne artikkelserien er viktig, og samtidig innhyllet i så mye utfordrende, at det er viktig å utvise både forsiktighet og ydmykhet. Vi er oppmerksomme på [læs mere]
  Hvem er Israels Gud? (hits: 1497)
  af forfatter liste
  "Hva betyr treenihten for deg som jøde?" En samtale med Karl Heinz. Du har bakgrunn som karaitisk* jøde og har tro på Yeshua som Guds sønn og menneskenes frelser. Hvem mener du er Israels Gud? Er han en eller tre eller begge deler? - Dette har ikke vært et tema som jeg har vært opptatt av. Det finnes få slike diskusjoner blant [læs mere]
  Tanker om Treenigheden - del 2 (hits: 1657)
  af forfatter liste
  Det Gud ikke har åpenbart om seg selv, er det viktig ikke å filosofere eller kverulere for mye over, for vi kan fristes til å trekke konklusjoner som ikke har røtter i Skriften. Det han faktisk har åpenbart, er det like viktig at vi søker å forstå og gi plass i vår teologi og tilbedelse. Vi fortsetter her med artikkel [læs mere]
  Tanker om Treenigheden - Del 3 (hits: 1632)
  af forfatter liste
  I forrige artikkel i denne serien, som også er med i dette nummeret av MVV, så vi på fundamentet for det som etter hvert ble den såkalte treenighetslæren, og fulgte prosessen fra initiativet til den hedenske keiser Konstantin. Vi inkluderte også en rekke uttalelser fra kirkehistorikere som påviser denne lærens problematiske innhold i forhold til guddomsforståelsen i Bibelen og i [læs mere]
  Tanker om Treenigheden - Del 4 (hits: 1493)
  af forfatter liste
  Den enbårne Sønn. Svært få kristne har tenkt gjennom paradokset som oppstår hvis vi skal tro både på de katolske kirkemøtenes treenighetslære (tre navngitte og likestilte guddommelige enheter eller entiteter, som likevel ikke er tre, men tilsammen er èn) og samtidig tro Bibelens beskrivelse av at Jesus var Guds (altså Gud Faders) enbårne Sønn og ikke sin egen Sønn. I Joh. [læs mere]
  Tanker om treenigheden - Del 5 (hits: 1510)
  af forfatter liste
  Forholdet mellom Faderen og Sønnen I sin øversteprestlige bønn i Joh. kap. 17, røper Jesus en av Bibelens største hemmeligheter, den eneste veien til frelse og evig liv. Og dette er det evige liv, sier han, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus, vers 3. Jesus kaller her sin Far, den eneste sanne Gud [læs mere]
  Tanker om treenigheden - Del 6 (hits: 1396)
  af forfatter liste
  Ordspråkene kap. 8. At kapittel 8 i denne boken omtaler både den mentale evnen vi kaller visdom, og at mange av versene samtidig er en beskrivelse av Guds Sønn før inkarnasjonen, er mange teologer enige om. (Se også boken Patriarchs and prophets s.34) Flere steder i det gamle testamentet, begynner en temapoetisk framstilling med en generell beskrivelse, for senere å [læs mere]
  Treenighedens far (hits: 1463)
  af forfatter liste
  Begynnelsen til den kristne læren om at Faderen og Sønnen er èn i stedet for ett i alt. En lite omtalt teolog fra kristenhetens begynnelse, Gregorios fra Nazianz, kan vise seg å ha spilt en helt sentral rolle i utarbeidelsen av en gud-domsforståelse som var en sammen-smeltning av jødisk-kristne tradisjoner med gresk tenkning. Det ser ut til at Gregorios [læs mere]